MOJE HOSPODÁRSTVO
INTERAKTÍVNE KALKULÁTORY
-YARA N-TESTER
-TRIMBLE PLANNING
-KONFIGURÁCIE
-KOMODITY
-GNSS
-RTK MONITOR
-EGNOS MONITOR
-N-SENSOR MONITOR
-N-SENSOR MAPY
-VERIS
-


Facebook
LeadingFarmers.sk > Moje hospodárstvo > Návratnost investice > Yara N-Sensor (zemědělský podnik)

Yara N-Sensor (zemědělský podnik)

Zhodnocení ekonomické návratnosti investice
Cena Yara N-Sensoru: Eur
Cena Yara N-Testeru: Eur
Morální životnost zařízení:minimálně 5 roků
N-Sensorem pohnojeny plodiny na ploše: ha/rok
Průměrný výnos pohnojených plodin: t/ha
Očekávané zvýšení výnosu (v pokusech 3,5%, v zem. praxi 6%): %
Cena produkce plodin hnojených N-Sensorem: Eur/t
Roční úroková míra: %