ESHOP
NABÍDKA
-SPECIÁLNÍ AKCE
-MOJE OBJEDNÁVKY
-OBCHODNÍ PODMÍNKY
-


Facebook
LeadingFarmers.sk > eShop > N Sensor a příslušenství, N Tester > N Sensor: HW, SW, mapy

Yara N-Sensor ALS

Yara N-Sensor ALS
Cena bez DPH:27 595 Eur
Cena s DPH:33 114 Eur
Skladem:(není)
P/N:NSALS
WebID:639

Koupit >

N-Sensor ALS (Active Light Source = aktivní zdroj světla) je nová generace známé technologie N-Sensor s vlastním zdrojem světla. Systém umí detekovat stav dusíkaté výživy a hustotu biomasy porostu měřením reflektance světla. Inovativní, patentovaná technologie N-Sensor ALS umožňuje variabilní dávkování dusíku podle zbarvení porostu za pojezdu aplikátoru, a to bez ohledu na intenzitu slunečního světla, tzn. 24 hodin denně.

Inovativní technologie
Díky své unikátní technologii může N-Sensor ALS provádět aktivní měření na poměrně velkou vzdálenost a skenuje podstatnou část porostu v pracovním záběru rozmetadla nebo postřikovače. To umožňuje umístit systém do kompaktního boxu na kabinu traktoru/samochodného stroje a vyhnout se tak používání dlouhých přídavných ramen, která by znesnadňovala provoz. Světelným zdrojem N-Sensoru ALS je xenonová blesková lampa poskytující multispektrální světlo vysoké intenzity. Část světla odrážená od porostu je analyzována detektorem používajícím čtyři spektrál-ní kanály, které jsou nejvhodnější pro odvození informace o stavu výživy dusíkem a hustotě biomasy.

Agronomické know-how
Software systému obsahuje algoritmy pro stanovení optimální místně specifické dávky dávky N pro různé plodiny, které byly vyvinuty a ověřeny v dlouhodobých velkoplošných polních pokusech. Kombinace pokročilé technolo- gie (měření prováděné na velké ploše pod šikmým úhlem s optimalizova- nými spektrálními kanály) a agronomické znalosti zajišťuje spolehlivou detekci variability na každém pozemku a stanovení optimální dávky dusíkatého hnojiva pro každou část pozemku.

Ověřené výhody
Byly zachovány lety praktického používání ověřené výhody pasivního systé- mu N-Sensor, např.: -uživatelsky přátelské ovládání -snadný přenos dat -kompatibilita s množstvím typů rozmetadel a postřikovačů.

Hodnota přidaná nezávislým zdrojem světla:
- prodloužená doba možnosti používání (denně i sezónně)
- zvýšená sezónní výkonnost

Úspěšné ověření v provozu
N-Sensor ALS byl v hnojařské sezóně 2005 úspěšně poloprovozně používán na několika farmách ve Švédsku a Německu.

Potrebujem ďalšie informácie, kontaktujte ma