ESHOP
NABÍDKA
-SPECIÁLNÍ AKCE
-MOJE OBJEDNÁVKY
-OBCHODNÍ PODMÍNKY
-


Facebook
LeadingFarmers.sk > eShop > N Sensor a příslušenství, N Tester > N Sensor: HW, SW, mapy

Yara N-Sensor Win

Yara N-Sensor Win
Cena bez DPH:13 668 Eur
Cena s DPH:16 401,6 Eur
Skladem:(není)
P/N:NSWIN
WebID:637

Koupit >

N-Sensor®, unikátní technologie variabilní aplikace dusíku na základě měření optických vlastností porostu za jízdy, která způsobila v této oblasti v roce 2000 revoluci, je Vám nyní k dispozici ve verzi Win se sériově vyráběným typem spektrometru a komunikací přes rozhraní s operačním systémem Windows. Při zachování všech přínosů klasické verze se podařilo razantně snížit cenu systému a učinit jej tak nyní dostupným každému zemědělskému podniku.

Co je N-Sensor
Optická čidla systému N-Sensor měří „za pohybu“ stroje intenzitu a spektrální složení světla odraženého od porostu a na základě těchto údajů je palubním počítačem podle dávkovací funkce stanovena optimální aplikační dávka dusíku pro příslušnou část pozemku. Tato dávka je „on-line“ přenesena do řídicího počítače rozmetadla či postřikovače a umožňuje tak variabilní aplikaci dusíku.

Pokusy
V mnoha zemích (Německo, Velká Británie, Dánsko, Švédsko, Francie, USA, Česká republika, Maďarsko) bylo úspěšně provedeno rozsáhlé provozní testování, jehož součástí byl mj. provozní pokus s ozimou pšenicí v České republice v r. 1999 v okrese Znojmo na celkové výměře přes 400 ha. V těchto pokusech se porovnávala variabilní aplikace dusíku prostřednictvím N-Sensoru s uniformní aplikací stejné dávky dusíku. V pokusu se zjišťoval výnos a kvalita zrna. Výsledky všech pokusů ukázaly zvýšení obsahu bílkovin a zvýšení výnosu průměrně mezi 200 a 300 kg zrna/ha na variantách hnojených N-Sensorem.

Přínos pro zemědělský podnik
- zvýšení výnosů o 4 až 8 %
- zlepšení kvalitativních parametrů produkce
- snížení poléhání porostů
- snížení sklizňových ztrát a urychlení sklizně
- lepší využití aplikovaného dusíku
- omezení ztrát nadbytečného dusíku z půdy
- zvýšení vyrovnanosti porostů plodin (výnosově i kvalitativně)
- úspora morforegulátorů
- možnost tvorby map (potřeba N, hustota porostu, skutečně aplikované dávky N včetně dráhy pojezdu)
- získání statistických veličin charakterizujících variabilitu pozemku
- přesná evidence hnojení dusíkem
- zpětná informace o vlivu předchozích agrotechnických zásahů
- image špičkového a úspěšného podniku

Několikrát se zjišťovaly dotazníkem výsledky použití N-Sensoru na zemědělských podnicích v ČR. V průměru respondentů byl výnos pšenice ozimé dosažený na pozemcích hnojených N-Sensorem v těchto podnicích vyšší v r. 2000 o 260 kg/ha, tj. o 5,3%, v r. 2001 o 460 kg/ha, tj. o 8,5% a v r. 2002 o 560 kg/ha, tj. o 10% než výnos z ploch hnojených v těchto podnicích tradičním uniformním způsobem.

Ekonomika N-Sensoru
Zhodnotíme-li investici do nákupu N-Sensoru pomocí metody IRR (vnitřní výnosové procento) v období 5 let s použitím údajů uvedených v předešlých částech této prezentace, dojdeme k hodnotě vnitřního výnosového procenta vysoko přes 100% pro zemědělský podnik s výměrou ozimé pšenice a ječmene 1000 ha a k hodnotě okolo 70 % pro podnik služeb, který provede aplikaci na 3000 ha ročně. Tato čísla jsou velmi výhodná, nicméně vycházejí při výpočtu IRR pro zemědělské podniky pouze ze zvýšení výnosu. Pokud započteme všechny další známé přínosy, dojdeme k ještě mnohem lepšímu výsledku. Návratnost této investice se tedy počítá v měsících.

Potrebujem ďalšie informácie, kontaktujte ma

Reference (výběr z podniků užívajících N-Sensor v ČR):
  • 1. ZAS Chorušice, okr. Mělník, tel. 315 693 226
  • ZAS Nivnice, okr. Uherské Hradiště, tel. 572 693 151
  • Multip Moravia, okr. Nový Jičín, tel. 556 701 189
  • Agrodružstvo Morkovice, okr. Kroměříž, tel. 573 370 211
  • Astur Straškov, okr. Litoměřice, tel. 416 871 141
  • Moras a.s., okr. Pardubice, tel. 466 951 182
  • ZDV Krchleby, okr. Kutná Hora, tel. 327 377 389 WebID: 637

  •