ODKAZY
YARA N-SENSOR
-TRIMBLE GPS
-SLUŽBY
-VERNO FG
-FOTOGALÉRIA
-FARMÁRSKA GALÉRIA
-VIDEOGALÉRIA
-GALÉRIA MÁP
-SEMINÁRE
-KONTAKTY
-VYHĽADÁVANIE
-


Facebook
LeadingFarmers.sk > Yara N-Sensor > Mapy z ukázkového pole

Mapy z ukázkového pole

Předkládáme Vám soubor map vytvořených Yara N-Sensorem na pozemku v Kostelci na Hané, na kterém jsme prováděli polní ukázku 24. května 2001. Každá mapa z Yara N-Sensoru je vlastně záznamem části příběhu - příběhu vývoje plodiny na daném pozemku. Pokud umíme tyto příběhy číst, můžeme sledovat působení předchozích zásahů, kvantifikovat jejich vliv na potřebné množství dusíku a v současném roce i v letech dalších podle nich učinit kvalifikovaná rozhodnutí.

Jako příklad uvádíme dva minipříběhy pozemku s ozimou pšenicí v Kostelci n. H., kde probíhala polní ukázka:

Mapa produkčního hnojení:

Na mapě produkčního hnojení je plocha souvratí označena číslem 1. Na této ploše je nápadné, že je potřebná dávka N nižší, než na většině zbývající části pozemku. Příčinou je aplikace N při regeneračním hnojení jiným rozmetadlem, než na zbytku pozemku. Toto rozmetadlo má upravený rozmetací profil tak, aby nepřesahoval za hranice pozemku. Nicméně aplikační dávka byla vyšší, než měla být a než aplikovalo druhé rozmetadlo na zbytku pozemku. Toto bylo Yara N- Sensorem indikováno při produkčním hnojení, a proto byla aplikační dávka N na souvratích pouze 26 až 30 kg N/ha, zatímco na zbytku pozemku se pohybovala od 26 do 60 kg N/ha. Došlo k úspoře dusíku, který by jinak byl na souvratích neefektivně aplikován: Rostliny by ho nevyužily a porost by byl v této části náchylnější k polehnutí. Plocha souvratí na tomto pozemku činí asi 4,5 ha, úspora dusíku asi 20 kg/ha, celkem tedy 90 kg, tj. 300 kg DAMu, což představuje úsporu asi 1.500 Kč neboli 54 Kč/ha. O ochraně vod atd. nemluvě.

Mapa kvalitativního hnojení:

Na mapě kvalitativního hnojení Vás jistě zaujme plocha s nízkou aplikovanou dávkou v levé části snímku, která je označena číslem 2. Zde je nižší potřeba dusíku při kvalitativním hnojení způsobena tím, že mezi produkčním a kvalitativním hnojením zde byl aplikován zbytek hnojiva SAM v dávce asi 20 kg N/ha. Yara N-Sensor tuto oblast správně identifikoval a doporučil nižší dávku N. Pokud by nebyla předem nastavena minimální dávka N 10 kg/ha, zřejmě by zde byla aplikační dávka blízká 0 kg/ha, zatímco na zbytku pozemku se pohybovala okolo 25 kg N/ha. To ukazuje, že celé množství N z hnojiva SAM již zřejmě bylo rostlinami využito.
Pokud by se i v tomto případě aplikoval N uniformě, jednotnou dávkou, bylo by na pozemku použito o zhruba 530 kg DAMu více (zmíněná část pozemku má výměru asi 8 ha), což činí přímou úsporu asi 2.600 Kč.

Mapa produkčního hnojeníMapa kvalitativního hnojeníMapa hustoty porostu

Závěr:

Úspory, které jsme zde vypočítali, vyplynuly z eliminace předchozích zásahů, které proběhly jen na částech pozemku a v běžné praxi není možné při dalším zásahu reagovat plošně variabilní dávkou dusíku. Nezmínil jsem se však ještě o úspoře, která vyplynula ze stanovení správné dávky dusíku Yara N-Sensorem. Agronom ROLS Lešany Ing. Miroslav Toman uvádí, že pokud by nepoužil Yara N-Sensor, aplikoval by na pozemku při kvalitativním hnojení v průměru 30 kg N/ha. Yara N-Sensor aplikoval 19 kg/ha. Tato úspora činí 1.030 kg DAMu, tj. asi 5.200 Kč. Celkem jsme tedy vyčíslili na zmíněném pozemku úsporu ve srovnání s běžnou praxí okolo 9.300 Kč, což představuje 330 Kč/ha.

K této přímé úspoře musíme přičíst očekávané zvýšení výnosu a kvality, které bude zajištěno plošně variabilním rozmístěním celkového množství N přesně podle potřeby jednotlivých částí pozemku. V průměru pokusů činilo toto zvýšení 3,5 %. To by znamenalo v případě výnosu 6 t/ha zvýšení výnosu o 2,1 q/ha, což při ceně 4.000 Kč/t pšenice znamená 840 Kč/ha. Přidáme-li k tomu možné zvýšení kvality a prodejní ceny pšenice, které např. 1.ZAS Chorušice, uživatel Yara N-Sensoru v okr. Mělník, v loňském roce odhadovala na 200 Kč/t (= 1.200 Kč/ha při výnosu 6 t), dostaneme se v součtu všech těchto přínosů u pozemku, který jsme viděli, až na 330 + 840 + 1.200 = 2.370 Kč/ha!!! Jaké číslo navýšení zisku pak vyjde pro podnik, který použije ročně Yara N-Sensor na 1000 ha, se ani neodvažuji napsat, ale sami jistě umíte násobit 1.000 x 2.370. Připomínám, že cena Yara N-Sensoru je 659 000 Kč.

.Hodně úspěchů při variabilním hnojení podle Yara N-Sensoru!