ODKAZY
YARA N-SENSOR
-TRIMBLE GPS
-SLUŽBY
-VERNO FG
-FOTOGALÉRIA
-FARMÁRSKA GALÉRIA
-VIDEOGALÉRIA
-GALÉRIA MÁP
-SEMINÁRE
-KONTAKTY
-VYHĽADÁVANIE
-


Facebook
LeadingFarmers.sk > Yara N-Sensor > Příběhy úspěšných

Příběhy úspěšných

Záznam vystoupení některých účastníků setkání uživatelů Yara N-Sensorů v Humpolci, 3.7.2001.

Pan Jungvirt starší, Liva Předslavice, s.r.o. (podnik služeb)

 • Výsledky roku 2000 ukázaly, že výnos obilovin po aplikaci dusíku Yara N-Sensorem se zvýšil o 5 % při úspoře hnojiv 10 až 30%, Yara N-Sensor byl použit ve 24 zemědělských podnicích.
 • V roce 2001 služba Yara N-Sensorem provedena ve 21 podnicích na ploše přes 5000 ha.
 • Trend zvyšování využití služby: podle Yara N-Sensoru pohnojena větší plocha v méně podnicích.
 • Firma LIVA Předslavice organizovala na jaře 2001 provoz tří Yara N-Sensorů.
 • Liva Předslavice bude pokračovat v prodejích Yara N-Sensorů v jižní části území republiky a je výhradním zástupcem Leading Farmers CZ pro montáže Yara N-Sensorů.

Pan Šefránek, Liva Předslavice, s.r.o. (podnik služeb)

 • Potvrdil bezproblémový provoz Yara N-Sensoru v letošním roce a vylepšení v řídicím softwaru Yara N-Sensoru.

Pan Jungvirt mladší, Liva Předslavice, s.r.o. (podnik služeb)

 • Doporučení pro budoucí majitele Yara N-Sensorů: koupit aplikátor (rozmetadlo, postřikovač), který je schopný regulovat dávku z minima do maxima s minimálním zpožděním (pneumatické ovládání regulačního ventilu postřikovačů).
 • Preferoval by off-line program na zpracování map před internetovou aplikací.

Pan Vlček, Multip Moravia, s.r.o., Studénka (podnik služeb)

 • Yara N-Sensor viděl poprvé v Anglii - zpočátku příliš nevěřil ve zvýšení výnosu o 3 %.
 • Po prezentaci Yara N-Sensoru firmou Leading Farmers CZ v lednu 2001 se Multip Moravia rozhodl Yara N-Sensor koupit a instalovat na postřikovač typu RP-6.
 • Podle Yara N-Sensoru aplikovali 2350 ha (produkční hnojení, pšenice oz., ječmen oz.
 • Neprováděli kvalitativní hnojení ze dvou důvodů - v oblasti je většina pšenice pěstována pro krmné účely a dále kvůli omezeným zdrojům zemědělských podniků na nákup hnojiv.
 • Pan Vlček vyjádřil velkou spokojenost s funkcí proudových trysek pro variabilní aplikaci DAMu jak z hlediska obsluhy stroje, tak z hlediska zákazníků. „Škoda, že jsme o proudových tryskách od Chafer Machinery nevěděli dříve!" lituje pan Vlček.
 • Pan Vlček by uvítal v příští sezóně kalibraci Yara N-Sensoru pro tritikale a až bude k dispozici verze pro variabilní aplikaci pesticidů, okamžitě jí využije.
 • Multip Moravia je spokojen s provedenou investicí, která mu umožnila upevnit si pozici v konkurenci ostatních podniků služeb a zvýšit spokojenost zákazníků v oblasti.
 • Investice do Yara N-Sensoru byla úspěšná a Multip Moravia se chce vybavit jěště jedním Yara N-Sensorem!

Pan Ing. Toman, ROLS Lešany, s.r.o. (podnik prvovýroby)

 • Dodavatelské firmy zajistily bezproblémovou komunikaci 3 palubních počítačů na taženém postřikovači Hardi Alfa pro řízení dávkování dusíku podle Yara N-Sensoru.
 • Pan Toman doporučuje věnovat pozornost rychlosti ovládání regulace dávky u postřikovače.
 • U proudových trysek ocenil pan Toman aplikaci DAMu při produkčním i kvalitativním nojení hnojiv bez popálení porostu.
 • Využití Yara N-Sensoru: ozimá pšenice - produkční a kvalitativní přihnojení celkem 1680 ha, ozimý ječmen celkem 180 ha.
 • Kalibrace Yara N-Sensoru pomocí Yara N-Testeru je rychlá a přesná.
 • Pan Toman navrhuje novou geometrii uspořádání jednotlivých senzorů - bude posouzeno výzkumným pracovištěm.
 • Přínos Yara N-Sensoru vidí pan Toman již nyní v úspoře dusíku na některých pozemcích a v aplikaci vyšších dávek na lokalitách s nedostatkem dusíku, čili ve hnojení přesně podle potřeb jednotlivých částí porostů. Data z Yara N-Sensoru potvrdila vysokou variabilitu porostů pšenice i v pozdní fázi vývoje a tudíž i opodstatněnost variabilní aplikace pozdní dávky dusíku. K polehnutí porostů nikde nedošlo.
 • Nyní čekají v Lešanech na potvrzení optimálního vývoje porostů obilovin ve výsledcích žní.

Pan Ing. Uchytil, Agrodružstvo Morkovice (podnik prvovýroby)

 • Pan Uchytil kontroloval vizuálně regulaci aplikační dávky Yara N-Sensorem a byl překvapen, jak Yara N-Sensor reaguje na jakékoli změny podmínek na pozemcích - zachytil vliv konfigurace terénu, různých předplodin, půdních druhů a předchozích agrotechnických zásahů.
 • Absolutní spokojenost byla vyjádřena s použitím proudových trysek - bylo možno aplikovat DAM ve velkém rozmezí dávek, bez popálení listů, s výbornou příčnou rovnoměrností aplikované dávky.
 • Agrodružstvo Morkovice uspořilo při hnojení ozimů proti loňsku 23 kg N/ha, což znamená úsporu nákladů o 400 000 Kč.
 • S internetovou aplikací na tvorbu map jsou v Morkovicích spokojeni.
 • S investicí do Yara N-Sensoru jsou v Morkovicích spokojeni, vždyť jen letošní úspora DAMu zaplatila již polovinu investice a nyní se ještě projeví pozitivní vliv na výnos a kvalitu. A to nemluvíme třeba o ochraně vod.

Pan Liska - 1. ZAS Chorušice (podnik prvovýroby)

 • Yara N-Sensor je vynikající technologie, která se uplatní zejména u podniků, které pěstují ozimy intenzivně, s plným využitím pesticidů.
 • V 1. ZAS Chorušice aplikují dusík při regeneračním hnojení uniformně jednotnou dávku v LAV, a poté hnojí 2krát až 3krát variabilně s použitím Yara N-Sensoru (již druhým rokem) DAMem. Ozimy pěstují asi na 700 ha.
 • Obzvláště je pan Liska nadšen proudovými tryskami. Aplikace DAMu tímto způsobem spojuje výhody DAMu jako listového i půdního hnojiva bez nebezpečí popálení listů i ve velmi pozdních stadiích vývoje.
 • Polní kalibrace pomocí Yara N-Testeru je jednoduchá, provádí ji přímo obsluha postřikovače.
 • Technická spolehlivost Yara N-Sensoru - během 2 let používání neměli žádný problém.
 • Dnes díky Yara N-Sensoru nemají polehlé porosty, a to ani lokálně.
 • Pan Liska na základě výsledků z loňska snížil letos aplikační dávky morforegulátorů zhruba o 1 l/ha. Porosty opět nepolehly, dusík totiž není nikde aplikován v nadbytku.
 • Úsporu hnojiv v Chorušicích nezaznamenali („Možná, že jsme dříve aplikovali méně N, než by byla optimální dávka", přiznává pan Liska.), ale potvrdili zvýšení výnosu. „V roce 2000 jsme dosáhli nejvyššího výnosu v historii podniku - přes 7 t pšenice z hektaru", uvádí pan Liska.
 • Dosažená potravinářská kvalita ozimé pšenice po použití Yara N-Sensoru v loňském roce byla tak vysoká, že tunu pšenice prodávali v Chorušicích až za 4600 Kč. Pan Liska uzavírá: „Když porovnám ceny pšenice vypěstované na našem podniku s cenami dosaženými sousedy, vychází mi za rok 2000 větší zvýšení tržeb, než byla cena Yara N-Sensoru. Jednoduše skvělá investice."